Momenteel zijn we bezig met twee projecten: een reconstructie van een oude breirol in opdracht van de TRC en een onderzoek naar Friese breirollen

TRC-rol

Voor het Textile Research Centre in Leiden reconstrueren wij een zeldzame breirol uit 1791. Deze rol is onderdeel van hun collectie en is waarschijnlijk afkomstig uit Hongarije. De rol wordt nagebreid en de steken worden beschreven. De rol wordt later dit jaar tentoongesteld.

Breirollen

Dit project is begonnen met een breirol van 5 meter lang uit het Fries museum die wij op verzoek van de toenmalige conservator hebben bestudeerd. Alle steken zijn onderzocht, nagebreid en vertaald naar een telpatroon. Tijdens het in kaart brengen van deze rol werden we nieuwsgierig naar het fenomeen breirol. Waarom werden ze gemaakt en wie bepaalde welke steken werden opgenomen in de rol?  Het Fries Scheepvaartmuseum beschikt over een indrukwekkende collectie en stond ons toe om ook deze rollen op te nemen in ons onderzoek. We hopen antwoorden te krijgen op onze vragen door zoveel mogelijk breirollen uit eenzelfde periode (rond 1900) en zelfde regio (Friesland) met elkaar te kunnen vergelijken. Ook hopen we daarbij zoveel mogelijk unieke steken in kaart te kunnen brengen.

Ons onderzoek

Doel van ons onderzoek is tweeledig:

  • Het beschrijven en behouden van de historische steken en patronen waardoor deze ook nu weer kunnen worden gebruikt en toegepast in moderne patronen
  • Onderzoek naar het fenomeen breirol: de verspreiding, het ontstaan, het gebruik, de breisters etc.
U kunt helpen

Om dit onderzoek uit te voeren is HISTeam op zoek naar de verhalen over breirollen, de geschiedenis hiervan en exemplaren die nog op zolders of achterin kasten liggen. Ook andere verhalen over breien op school of breionderwijs buiten school zijn interessant voor ons onderzoek. Kunt u ons helpen? Neem dan contact met ons op.